ตุลาคม 26, 2020

ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานฝ่ายยานพาหนะ และฝ่ายอาคารสถานที่

ตุลาคม 21, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 19, 2020

ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตุลาคม 15, 2020

ประกาศ!!!!!!!!

เลื่อนการประกาศผลการตัดสิน […]