บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน และขอขอบคุณบุคลากรกองอาคารสถานที่ให้ความร่วมมือร่วมใจตลอดจนเสร็จสิ้นงาน

Comments are closed.