โครงการ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ผู้ออกแบบ : บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด

บริษัทผู้รับจ้าง : บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด

งบประมาณ : 285,600,000 บาท

กำหนดการแล้วเสร็จ : 10 มิถุนายน 2562

สถานะ : อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

 

แนวคิดในการออกแบบ

พื้นที่ใช้งาน

 

ทัศนียภาพโดยรวม

 

Comments are closed.