โครงการ อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ

ผู้ออกแบบ                 : บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จำกัด

บริษัทผู้รับจ้าง           : บริษัท เอสอินเตอร์ แอน แอสโซซิเอทส์ จำกัด

งบประมาณ                : 204,800,000 บาท

กำหนดการแล้วเสร็จ :  6 กันยายน 2562

Comments are closed.