วันที่ 19 มีนาคม 2563 กองอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพขนาดความสว่าง 4200 Ansi Lumens จำนวน 1 เครื่อง (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 18, 2020
วันที่ 23 มีนาคม 2563 กองอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกรถราชการฝ่ายยานพาหนะ กองอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
มีนาคม 23, 2020

วันที่ 19 มีนาคม 2563 กองอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

#กองอาคารสถานที่

Comments are closed.