ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน ๖ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 2, 2023

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟ จำนวน 11 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 1, 2023

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟ จำนวน 11 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 1, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑๒๕ เที่ยว งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 31, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๓ เที่ยว (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 31, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 27, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ หมายเลขทะเบียน นค-๗๓๘๙ ปทุมธานี จำนวน ๑ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 11, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 10, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]