ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 29, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ยี่ห้อ DAIKIN จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 29, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์แบบ Colour LED Printer Multifunction ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 เครื่อง (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 23, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 21, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ หมายเลขทะเบียน 40-0941 ปทุมธานี จำนวน 1 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 21, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 3 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 14, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งขนาด 1,050 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 14, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 เที่ยว (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 13, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 24,010 บีทียู จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 24, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ จำนวน ๑ งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]