ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟ จำนวน 11 รายการ

มทร. ธัญบุรี