ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่องปั่นไฟสำรอง ๕ วัน จำนวน ๑ รายการ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง