ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ๘๐๐A จํานวน ๑ งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร. ธัญบุรี