ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565