ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร

เรวัต ซ่อมสุุข
ผอ.กองอาคารสถานที่

วินัย ห่วงรักษ์
หัวหน้าฝ่ายรปภ.
081-816-1254

0-2549-3195

สมคิด เติมผล

มรกต สืบจากปล้อง

ธนู ผดุงชัย

รุ่งนิรันดร์ โพธิ์สุวรรณ

สมรักษ์ เส็งแสงทอง

ขจรศักดิ์ สิงห์นนท์ฮัง

อัษฎา ไชยแก้วเม

สุรชัย วรรณตรง

มทร. ธัญบุรี