จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ

สิงหาคม 31, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๓๔ ปทุมธานี จำนวน ๑ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
สิงหาคม 24, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๔ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
สิงหาคม 16, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ และรถอีแต๋นกระบะบรรทุกแบบยกได้ จำนวน ๒ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤษภาคม 25, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ รถอีแต๋นเหล็ก และรถอีแต๋นบรรทุกน้ำ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
มกราคม 12, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ คัน (กองอาคารสถานที่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
เมษายน 7, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต-535 ปทุมธานี จำนวน 1 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]