จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

กุมภาพันธ์ 29, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ยี่ห้อ DAIKIN จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 13, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 24,010 บีทียู จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]