จ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน

พฤศจิกายน 10, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน ๔ คัน จากเงินรายได้งานพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 14, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน ๔ คัน งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
สิงหาคม 2, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
สิงหาคม 1, 2018

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างเห […]