จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ตุลาคม 3, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤศจิกายน 5, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤศจิกายน 26, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อคลินิกเวชกรรมราชมงคลธัญบุรี อาคารสโมสรข้าราชการ ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง