ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 36 รายการ

สิงหาคม 23, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๕ รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 14, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 14, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๗ รายการ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 1, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤศจิกายน 1, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤศจิกายน 22, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ (กองอาคารสถานที่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤศจิกายน 22, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (กองอาคารสถานที่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
สิงหาคม 1, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 36 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]