ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 3, 2023

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างเช่า พัดลม และหลอดไฟ จำนวน ๑๑ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 1, 2023

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟ จำนวน 11 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
มิถุนายน 19, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดจ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 10 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]