ราคากลาง

เมษายน 9, 2019

ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อโครงการ : วัสดุการเกษต […]
เมษายน 9, 2019

ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อโครงการ : วัสดุการเกษต […]
สิงหาคม 10, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวั […]
สิงหาคม 8, 2018

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่าเครื่องจักร จำนวน 7 รายการ จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างเช […]
สิงหาคม 8, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวั […]
สิงหาคม 3, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวั […]
สิงหาคม 1, 2018

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างเห […]
กรกฎาคม 31, 2018

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่ารถยก จำนวน 6 คัน จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างเช […]
กรกฎาคม 24, 2018

ประกาศราคากลางจัดจ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 125 เที่ยว จากเงินรายได้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

1.ชื่อโครงการ : จัดจ้างดูด […]