ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

กันยายน 14, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 10, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 2, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบัสโดยสาร หมายเลขทะเบียน 40-0860 ปทุมธานี จำนวน 1 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 2, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 เที่ยว (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง