ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่ารถยก จำนวน 6 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558