ฝ่ายยานพาหนะ

ติดต่อ 02-549-4498

 

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ 2567 (doc) (เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2567)

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ 2567 (PDF) (เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2567)