ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง