ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๕ รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง