ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู ยี่ห้อ DAIKIN จำนวน 1 ชุด (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง