ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง