กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความยินดีกับ นายเรวัต ซ่อมสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ประจำปี 2564 ระดับมหาวิทยาลัย