sukanya choothong

ธันวาคม 22, 2021

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความยินดีกับ นายเรวัต ซ่อมสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ประจำปี 2564 ระดับมหาวิทยาลัย

ธันวาคม 5, 2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉ […]
ตุลาคม 31, 2020

ประกาศ!!!!!!!! เลื่อนการประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบวงเวียนสี่แยกประตู 1 จากเดิมวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

สิงหาคม 14, 2020

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมประกวดออกแบบวงเวียนสี่แยกประตู 1

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ธัญบ […]
มีนาคม 23, 2020

วันที่ 23 มีนาคม 2563 กองอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกรถราชการฝ่ายยานพาหนะ กองอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

กองอาคารสถานที่
มีนาคม 19, 2020

วันที่ 19 มีนาคม 2563 กองอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

#กองอาคารสถานที่