ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 8 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558