ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558