ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558