ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558