ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง