ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่ารถยก จำนวน 1 งาน จากเงินรับฝากงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563