ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถขนขยะ จำนวน 4 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง