ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่องปั่นไฟสำรอง 5 วัน จำนวน 1 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง