ประกาศราคากลางจ้างทำซุ้มแสดงความยินดีของมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 3 ซุ้ม จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564