ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง