ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 19 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง