ประกาศราคากลางจ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 95 เที่ยว ด้วยเงินรายได้พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558