Aree Puangin

มีนาคม 12, 2024

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มีนาคม 8, 2024

ขอเลื่อนวันประกาศ ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

กุมภาพันธ์ 28, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 28, 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2567

ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาว […]
กุมภาพันธ์ 23, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2567

ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาว […]
กุมภาพันธ์ 12, 2024

ประกาศกองอาคารสถานที่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2567

ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาว […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ กรณีพิเศษ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอ […]
มกราคม 30, 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาว […]
มกราคม 26, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาว […]