ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

พฤษภาคม 25, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤษภาคม 25, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤษภาคม 25, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ รถอีแต๋นเหล็ก และรถอีแต๋นบรรทุกน้ำ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤษภาคม 19, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤษภาคม 12, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 2 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤษภาคม 3, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นเฟื่องฟ้า จำนวน 200 ต้น (กองอาคารสถานที่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
เมษายน 27, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 6 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
เมษายน 27, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Jentle Care จำนวน ๕๐ แกลลอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
เมษายน 27, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
มทร. ธัญบุรี