ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 14, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งขนาด 1,050 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 14, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 เที่ยว (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
กุมภาพันธ์ 13, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 24,010 บีทียู จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 24, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ จำนวน ๑ งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 23, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 23, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 23, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๘ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 23, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๙๔๐ ปทุมธานี จำนวน ๑ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 23, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 5 คัน (กองอาคารสถานทที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]