ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

พฤษภาคม 15, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทางเท้าบริเวณหอพระพุทธพิริยมงคล จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤษภาคม 14, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤษภาคม 14, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 5 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤษภาคม 7, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤษภาคม 3, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๗ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
เมษายน 26, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
เมษายน 4, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
เมษายน 4, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
เมษายน 3, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 47 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]