ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ตุลาคม 3, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
กันยายน 29, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Work Centre๕๓๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช […]
กันยายน 21, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
สิงหาคม 31, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
สิงหาคม 31, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาชุดเกียร์กวนช้าของระบบผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
สิงหาคม 31, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๓๔ ปทุมธานี จำนวน ๑ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
สิงหาคม 24, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์การ์ดวงจรตู้กระจายสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้า […]
สิงหาคม 24, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๔ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
สิงหาคม 18, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]