ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

มิถุนายน 15, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,000 ชุด (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
มิถุนายน 14, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดเครื่องแต่งกาย และจ้างเหมาแต่งหน้าและทำผม จำนวน ๑ งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช […]
มิถุนายน 14, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
มิถุนายน 14, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบบูธนิทรรศการและจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ จำนวน 2 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤษภาคม 25, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤษภาคม 25, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤษภาคม 25, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ รถอีแต๋นเหล็ก และรถอีแต๋นบรรทุกน้ำ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤษภาคม 19, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤษภาคม 12, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 2 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]