ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

พฤษภาคม 3, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นเฟื่องฟ้า จำนวน 200 ต้น (กองอาคารสถานที่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
เมษายน 27, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 6 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
เมษายน 27, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Jentle Care จำนวน ๕๐ แกลลอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
เมษายน 27, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
เมษายน 27, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
มีนาคม 30, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
มีนาคม 28, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำพุบริเวณลานอนันต์รังสรรค์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
มีนาคม 28, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลง ตู้ RMU และตู้ MDB อาคารหอประชุม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
มีนาคม 23, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]