ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ธันวาคม 27, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
ธันวาคม 12, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
ธันวาคม 5, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤศจิกายน 26, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤศจิกายน 24, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการและรถอีแต๋นกระบะบรรทุกแบบยกได้ จำนวน 3 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤศจิกายน 23, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤศจิกายน 22, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ (กองอาคารสถานที่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]