ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

กรกฎาคม 30, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
กรกฎาคม 29, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Jentle Care จำนวน 30 แกลลอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
กรกฎาคม 27, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
กรกฎาคม 15, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ หมายเลขทะเบียน 95-5142 กรุงเทพฯ จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
มิถุนายน 30, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
มิถุนายน 29, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (กองอาคารสถานที่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
มิถุนายน 24, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถราชการ จำนวน ๒ คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
มิถุนายน 17, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัม BROTHER MFC ๙๑๔๐CDN/DR-๒๖๑ CL จำนวน ๒ ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
มิถุนายน 9, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถอีแต๋นเหล็ก และรถราชการ จำนวน ๓ คัน (กองอาคารสถานที่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่ […]