ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ตุลาคม 5, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 5, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 2, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 30, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SCX-8128 (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 14, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 10, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 2, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบัสโดยสาร หมายเลขทะเบียน 40-0860 ปทุมธานี จำนวน 1 คัน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 2, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 เที่ยว (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง