ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

มิถุนายน 21, 2019

ประกาศประกวดราคาเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 10 รายการ

ประกาศประกวดราคาเช่าเต็นท์ […]
มิถุนายน 19, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดจ้างเช่าเต็นท์ พัดลม และหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 10 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
มิถุนายน 13, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
มิถุนายน 10, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
มิถุนายน 4, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤษภาคม 31, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 48 รายการ (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
พฤษภาคม 30, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์โรงแรมราชบงกช ขนาด 64 เลขหมาย จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤษภาคม 29, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]
พฤษภาคม 28, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบรูปไม้ทอง จำนวน 1 กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ […]