ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

สิงหาคม 14, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัส […]
มีนาคม 17, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวั […]
มีนาคม 13, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด

1. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ […]
มีนาคม 13, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวั […]
มีนาคม 10, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกระจายเสียง จำนวน 1 ชุด จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญา บัตรประจำปีการศึกษา 2558

1.โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ […]
มีนาคม 9, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวั […]
มีนาคม 9, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวั […]
มีนาคม 9, 2017

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่ารถยก จำนวน 6 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างเช่า […]